Regulamin zajęć

Uwaga: udział w zajęciach jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

1. W zajęciach prowadzonych przez szkółkę łyżwiarską Łyżwomania mogą brać udział, na własną odpowiedzialność, osoby zdrowe, a w przypadku osób niepełnoletnich decyzję o udziale w zajęciach prowadzonych przez szkółkę łyżwiarską  Łyżwomania podejmują rodzice lub opiekunowie poprzez zgodę wyrażoną osobiście instruktorowi lub w formie pisemnej. Również dorosły uczestnik lub opiekun prawny osoby niepełnoletniej jest obowiązany do zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu.
2. Aby uczestniczyć w zajęciach należy zapłacić za udział w nich. Przyjmujemy płatność gotówką na zajęciach albo w formie przelewu przed zajęciami.
3. Udział w zajęciach jest równoznaczny z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Szkółka łyżwiarska Łyżwomania zapewnia fachowe prowadzenie treningów, zgodne z wymogami bezpieczeństwa. Na zajęciach należy podporządkować się poleceniom instruktora.
5. Uprawianie każdego sportu, w tym łyżwiarstwa, może prowadzić do upadków i urazów. Uczestnik zapisując się na zajęcia potwierdza, że jest świadomy ryzyka związanego z uczestnictwem. Instruktorzy ani szkółka łyżwiarska Łyżwomania nie ponoszą odpowiedzialności za urazy powstałe w czasie zajęć. Jednocześnie instruktorzy zobowiązują się dołożyć wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom zajęć.
6. Szkółka łyżwiarska Łyżwomania nie zapewnia uczestnikom zajęć sprzętu, tj. łyżew, kasków i ochraniaczy. Należy wyposażyć się w sprzęt we własnym zakresie. Musi być to sprzęt odpowiednio dobrany, niestwarzający zagrożenia dla uczestnika zajęć.
7. Zalecamy jazdę w kaskach i ochraniaczach na łokcie oraz nadgarstki. Nie akceptujemy udziału w zajęciach osób z rolkowymi (twardymi, śliskimi) ochraniaczami na kolanach. Można zastąpić je ochraniaczami siatkarskimi, które nie powodują wpadania w poślizg przy upadku.
8. W przypadku niedostosowywania się do poleceń instruktora lub stwarzania niebezpiecznych sytuacji przez uczestnika zajęć, instruktor ma prawo polecić uczestnikowi opuszczenie lodowiska.
9. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie lodowiska oraz za opiekę nad niepełnoletnimi poza taflą lodową.
10. Przystąpienie do zajęć w szkółce łyżwiarskiej Łyżwomania, wymaga zapisania się z podaniem niezbędnych danych (w przypadku niepełnoletnich osobistej lub pisemnej zgody rodzica lub opiekuna). Przed rozpoczęciem treningów osoba w nich uczestnicząca lub rodzic, lub opiekun prawny osoby niepełnoletniej w nich uczestniczącej, winien przedstawić oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach o charakterze rekreacyjno-sportowym.
11. Kobiety w ciąży, osoby które skończyły 40 lat lub osoby mające wątpliwości, co do swojego stanu zdrowia, a także rodzice lub opiekunowie prawni osób niepełnoletnich, którzy mają wątpliwości co do stanu zdrowia tych niepełnoletnich, powinny skonsultować z lekarzem możliwość wzięcia udziału w naszych zajęciach oraz wykonać zalecane przez niego badania.
12. Przed zajęciami należy zjeść posiłek. Zalecamy odczekanie przynajmniej jednej godziny od tego posiłku przed przystąpieniem do zajęć.
13. W przypadku nieobecności na jednych zajęciach w kursie, zajęcia te będzie można odrobić na warunkach określonych na stronie internetowej szkółki łyżwiarskiej Łyżwomania w zakładce Cennik.
14. W przypadku niemożności wzięcia udziału w umówionych zajęciach, bardzo prosimy o informację możliwie najszybciej jak się da.
15. Rezerwujemy sobie prawo do odwołania zajęć. Jeżeli taka sytuacja nastąpi, poinformujemy o tym możliwie najszybciej jak się da, przed ich rozpoczęciem. Zobowiązujemy się do odrobienia odwołanych zajęć w dogodnym terminie.
16. Firma Wiem jak ćwiczyć Alina Demidowska-Świniarska, która prowadzi zajęcia szkółki łyżwiarskiej pod marką Łyżwomania, nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie stosowania się do zasad Regulaminu zajęć. Każdy uczestnik zajęć i rodzic lub opiekun prawny osoby niepełnoletniej ma obowiązek stosowania się do niniejszego Regulaminu. Złożony podpis świadczy o jego akceptacji. Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania. Wiem jak ćwiczyć Alina Demidowska-Świniarska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.